דיני עבודה והריון

נשים בתקופת ההריון נרתעות לרוב ליידע את מעסיקיהן אודות עובדת היותן בהריון, במיוחד בתקופה הראשונית, בה הכל עדיין לא ודאי, ויש חוסר ביטחון גדול ממילא.

נוסיף על כך את החיסורים וההיעדרויות לצורך טיפולים ובדיקות, ובהנחה שההיריון עובר "חלק" ועל הצד הטוב ביותר, יש פחד שמא תאבדנה את מקום תפקידן לכשתחזורנה לאחר חופשת הלידה, מה שבדרך כלל מסתבר כחשש מוצדק.

במיוחד לשם כך, ועל פי דיני עבודה המתייחסים לתנאי העסקתן של נשים בתקופת ההריון, מתי מותר וניתן לקבל פיצויי פיטורין ובכלל זה להחליט האם לעדכן את המעסיק אודות מצבך, ומתי. נשים הרות כלל לא מודעות לחוק, על פי אין להטיל פיטורין על עובדת בעת הריון, גם אם בחרה שלא לספר למעסיקיה, מסיבה כזו או אחרת. וכל עוד התברר, גם אם בדיעבד, שהעובדת הייתה הרה במעמד מכתב הפיטורין או ההודעה שניתנה לה.

בכל נושא הגנת זכויות ותנאי ההעסקה של עובדת הרה ובאופן טבעי, גם בחופשת הלידה ולטובת הסתגלות למצב החדש מכוסה העובדת גם כן.

אף על פי כן,יש המנצלים את היעדרותה של העובדות במשרד,ומאיימים על העובדת שאם לא תחזור לעבודה בתוך זמן קצר, תאבד את משרתה, או מרעים את תנאי ההעסקה עד כדי כך, שזו אינה מעוניינת לעבוד עוד. יתרה מכך, יש מי שמעבירים מסר תקיף, באופן ישיר, או עקיף, שאין מקום להעסקתן של אמהות "טריות" במקום העבודה שבחזקתם, ובכך מדרבנים למעשה את העובדת לעזוב ולהתפטר על דעת עצמן, כביכול, או להימנע מהריון בכל תקופת העסקתן שם.

כמובן שאם בוצע איום כזה, ולאחר שהוכחנו את הטיעון, יש מקום להגשת תביעה כנגד המעסיק, באמצעות ליווי עורך דין דיני אובדן כושר עבודה מהימן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *